Lược Sử Hội Thánh

Lược Sử
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Greater Los Angeles

Do lòng thương xót của Đức Chúa Trời Ba Ngôi, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Greater Los Angeles được hình thành qua ba giai đoạn chính. Giai Đoạn thứ nhất và Giai Đoạn thứ nhì trong khoảng thời gian 25 năm được xảy ra song hành từ năm 1980 đến năm 2006, và Giai Đoạn thứ ba được diễn tiến trong thời gian hơn 5 năm gần đây.

Giai Đoạn Thứ Nhất (1980-2006):
Sự Hình Thành và Phát Triển của Hội Thánh Highland Park/Glendale

Hội Thánh Highland Park (1980 – 1996)
Vào những năm 1979 và 1980, trước làn sóng những người tị nạn Việt Nam đến định cư tại vùng Los Angeles, California, Hội Thánh Hermon Free Methodist tại thành phố phụ cận Highland Park đã bảo trợ một lớp học Anh ngữ để giúp đỡ cho những người Việt Nam tị nạn nầy có thể sớm thích ứng với cuộc sống mới.
Dần dần, một số con cái Chúa cộng tác trong việc hướng dẫn lớp học Anh Văn này nhận thấy rằng đây là một môi trường tốt để giới thiệu Chúa cho đồng bào Việt Nam nên đã xúc tiến tổ chức Hội Thánh Việt Nam tại đây. Hội Thánh Highland Park được thành lập vào ngày 27-7-1980 dưới sự bảo trợ của Hội Thánh Hermon Free Methodist và sự giúp đỡ của Mục Sư Phan Minh Tân lúc đó đang quản nhiệm Hội Thánh tại Pasadena.
Sau một năm rưỡi lo lắng công việc của hai Hội Thánh, Mục Sư Phan Minh Tân trao trách vụ quản nhiệm lại cho Mục Sư Võ Thạnh Thời. Sau hơn một năm quản nhiệm Hội Thánh, Mục Sư Võ Thạnh Thời xin hưu hạ vì lý do sức khỏe. Từ đó Hội Thánh Highland Park không có Mục Sư quản nhiệm chính thức.
Tuy nhiên, Chúa cũng đã dự bị để Hội Thánh có được nhiều tôi tớ Chúa xa gần đến giảng dạy, gây dựng Hội Thánh hàng tuần. Năm 1985, gia đình Ông Bà Võ Chí Mai dọn về vùng Highland Park sinh sống và sinh hoạt với Hội Thánh.
Được sự kêu gọi đặc biệt của Chúa, Ông Võ Chí Mai dâng mình đi học lời Chúa và sau khi tốt nghiệp Master of Divinity tại trường Đại Học Azusa Pacific, ông được giáo hội Free Methodist phong chức Mục Sư và đã trở thành quản nhiệm Hội Thánh Highland Park từ năm 1991.

Hội Thánh Glendale (1996 – 2006)
Đến năm 1996, nhận thấy nhu cầu Hội Thánh cần được học hỏi và thông công với các Hội Thánh khác trong cùng ngôn ngữ và văn hóa, Hội Thánh Highland Park gia nhập Giáo Hạt Việt Nam Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ và dời về thành phố Glendale.
Năm 2006, sau khi Mục Sư Võ Chí Mai rời chức vụ Quản Nhiệm Hội Thánh để bước vào một mục vụ mới, trong chương trình tốt đẹp và sự sắp xếp kỳ diệu của Đức Chúa Trời, Hội Thánh Glendale đã nhất trí hiệp một với Hội Thánh Los Angeles và sinh hoạt thờ phượng Chúa dưới sự quản nhiệm của Mục Sư Nguyễn Văn Nghĩa.
Hai mưới sáu năm nhìn lại (1980 – 2006), từ một lớp học Anh ngữ nhỏ bé đến một Hội Thánh trưởng thành trong đức tin như ngày hôm nay, Hội Thánh không ngớt lời cảm tạ Ba Ngôi Đức Chúa Trời vì sự thành tín của Ngài trên Hội Thánh mà chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã mua chuộc bằng chính huyết của Ngài.
Một nhân vật đã dính liền với lịch sử của Hội Thánh Highland Park từ những ngày sơ khai, đó là ông Raymond Jackson. Ông Raymond Jackson là con của hai cụ giáo sĩ R. M. Jackson tại Việt Nam. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, ông trở về Hoa Kỳ trong tuổi niên thiếu. Nhưng vì tấm lòng yêu mến người Việt Nam, ông và bà đã góp phần rất lớn trong việc tổ chức, đưa đón đồng bào Việt Nam đến học Anh văn và xây dựng Hội Thánh Highland Park. Bà Jackson không nghe và nói được tiếng Việt Nam như ông, nhưng Bà cũng như Ông đã lựa chọn sinh hoạt và xây dựng Hội Thánh Việt Nam trong suốt gần 3 thập niên.
Mặc dầu đã cao tuổi, nhưng Ông Bà Jackson vẫn đều đặn đến thờ phượng Chúa mỗi Chúa Nhật. Tấm lòng trung kiên của Ông và Bà là một tấm gương quý báu cho Con Dân Chúa. Đẹp ý Chúa, Ngài đã đem Ông về an nghỉ trong nước Chúa vào mùa Cảm Tạ năm 2010, với sự thương nhớ của Con Dân Chúa trong Hội Thánh.
Ngày hôm nay, tuy danh xưng Hội Thánh Highland Park/Glendale không còn nữa, nhưng thay vào đó là Hội Thánh Greater Los Angeles. Hơn năm năm qua, Con Dân Chúa đã bắt tay nhau trong sự hiệp một, bước đi trong đức tin, tuy đơn sơ, nhưng với lòng tin mãnh liệt rằng Đức Chúa Trời là Đấng đã khởi sự làm việc lành, sẽ làm trọn trong ý muốn tốt lành của Ngài.

Giai Đoạn Thứ Hai (1982 – 2006)
Sự Hình Thành và Phát Triển của Hội Thánh Los Angeles

Sau biến cố năm 1975, một số con cái Chúa phải rời quê hương Việt Nam yêu dấu. Cám ơn Chúa, qua ơn thương xót của Ngài, một số người đã đến bến bình an, tái lập cuộc sống tạm dung nơi hải ngoại.
Một số đến được Hoa-Kỳ và định cư quanh vùng Los Angeles. Vì vùng Los Angeles chưa có Hội Thánh Việt Nam, nên một số gia đình đã tìm đến Hội Thánh Hawthorne để thờ phượng Chúa, và được Hội Thánh Hawthorne giúp đỡ đưa rước.
Một năm sau, Hội Thánh Hawthorne đã biểu quyết thành lập Hội Thánh Los Angeles. Qua ơn dẫn dắt của Chúa và với sự giúp đỡ của Mục sư Richard A. Lever, Mục sư Samuel Ông Hiền Quản nhiệm Hội Thánh Hawthorne đã hội ý với Mục sư Dan Judy, Quản nhiệm Hội Thánh Advent Christian Church, tọa lạc tại số 2618 Workman St., Los Angeles, và Mục sư Dan Judy đã đồng ý cho Hội Thánh Việt Nam sử dụng cơ sở để nhóm thờ phượng.
Ngày 10-01-1982, Hội Thánh Los Angeles được chính thức thành lập. Mục sư Nguyên Giáo Hạt Trưởng Trương Văn Sáng đã giảng dạy Lời Chúa trong buổi lễ ra mắt. Mục sư Samuel Ông Hiền kiêm Quản nhiệm Hội Thánh Los Angeles.
Khởi đầu với 14 tín hữu, nhưng Hội Thánh Los Angeles đã có đầy đủ mọi sinh hoạt căn bản của một Hội Thánh. Ngoài Mục sư Samuel Ông Hiền Quản nhiệm còn có sự cộng tác giảng dạy của Mục sư Nguyễn Xuân Mai, Mục Sư Đặng Ngọc Báu và các Mục sư khác trong vùng. Qua đó, Hội Thánh Los Angeles mỗi ngày được trưởng thành.
Ban Thanh Niên được thành lập với sự giúp đỡ của một số thanh niên từ các nơi khác như: Thầy Phan Hoàng Minh, Thầy Nguyễn Ngọc, Thầy Nguyễn Thanh Hy, Thầy Phan Quốc Thông, Cô Nguyễn Thị Phi Nguyệt. Hội Thánh cũng phát động chương trình chứng đạo nên có một số đồng bào tin nhận Chúa.
Tháng 6-1982, Giáo Hạt chấp thuận đơn xin tự lập của Hội Thánh.
Tháng 7-1982, Mục sư Samuel Ông Hiền tiếp tục kiêm quản nhiệm cho đến khi có sự sắp đặt mới.
Ngày 24-04-1983, Truyền đạo Kiều Tuấn Nam quản nhiệm Hội Thánh đến ngày 16-07-1984.
Ngày 22-09-1984, Ban Chấp Hành Giáo Hạt bổ chức Quản nhiệm cho Truyền đạo Đoàn Ngọc Thạch theo lời yêu cầu của Hội Thánh.
Ngày 5-10-1986, vì muốn đi truyền giáo, Ông Bà Mục sư Đoàn Ngọc Thạch rời Hội Thánh, bàn giao lại cho Mục sư Đặng Ngọc Báu, Quản nhiệm Hội Thánh Hawthorne kiêm nhiệm.
Cuối năm 1986, bởi sự dẫn dắt của Chúa Từ Ái, Ông Bà Mục Sư Nguyễn Châu Chánh nhân một ngày đến thăm Hội Thánh giảng dạy Lời Chúa, đã chịu cảm động trước bầy chiên, nên bằng lòng dấn thân vào chức vụ cao quý nhưng khó khăn nầy. Cám ơn Chúa.
Ngày 1-1-1987, Mục sư Nguyễn Châu Chánh chính thức quản nhiệm Hội Thánh Los Angeles. Sau một thời gian hầu việc Chúa bán thời gian với Hội Thánh, Chúa cảm động Mục sư đã dành trọn thì giờ cho Hội Thánh.
Trong thời gian nầy, qua tình yêu của Chúa, Ông Bà đã mang đến cho Hội Thánh sự khích lệ hăng hái phục vụ. Mọi người hết lòng hầu việc Chúa. Hội Thánh thật được phước và phát triển, tình yêu ngọt ngào tươi mới sống động và mọi người nổ lực đi ra chứng đạo dắt đưa người về tin nhận Chúa.
Chúa cũng dùng Mục sư Nguyễn Châu Chánh thành lập quỹ tạo mãi của Hội Thánh và hoàn tất thủ tục xin Tư Cách Pháp Nhân cho Hội Thánh.
Ngày 1-8-1994, Mục sư Nguyễn Châu Chánh nghỉ hưu vì sức khỏe của Bà, Hội Thánh vô cùng luyến tiếc và biết ơn Ông Bà đã hết lòng hy sinh và yêu thương Hội Thánh.
Ngày 1-8-1994, Mục sư Phan Văn Xuân thay thế cho Mục sư Nguyễn Châu Chánh.
Ngày 1-8-1996, Mục sư Phan Văn Xuân rời Hội Thánh sau 2 năm hầu việc Chúa.
Ngày 1-4-1997, Ban Chấp Hành Giáo Hạt bổ chức Mục sư Lê Phước Lạc quản nhiệm Hội Thánh.
Ngày 1-4-1999, Mục sư Lê Phước Lạc rời Hội Thánh sau 2 năm hầu việc Chúa để nhận công tác mới.
Ngy 1-1-2001, Ban Chấp Hành Giáo Hạt bổ chức Mục sư Hà Minh Vinh quản nhiệm Hội Thánh.
Đến 1-8-2002, Mục sư Hà Minh Vinh rời Hội Thánh.
Trước những thay đổi thăng trầm của Hội Thánh, con dân Chúa rất đau lòng, đã xét mình và cầu nguyện. Tạ ơn Chúa, tình yêu và quyền năng của Ngài luôn bảo tồn và thương xót Hội Thánh. On dân Chúa trong Hội Thánh chỉ biết thành tâm dâng lên Chúa lòng chân thành kính mến và biết ơn Ngài.
Trong thời gian 18 tháng trống vắng Quản nhiệm, Chúa đã dự bị nhiều đầy tớ Chúa khác thường xuyên đến giảng dạy Lời Chúa, đem lại sự ấm áp và an ủi cho Hội Thánh như:
Cố Mục sư Trương Văn Tốt,
Mục sư Trương Văn Sáng,
Mục sư Phạm Xuân Hiển,
Mục sư Khúc Minh Đàng,
Mục sư Nguyễn Kỳ Phú.
Ngày 1-2-2004 Ông Bà Mục sư Nguyễn Văn Nghĩa nhận lời chính thức đảm nhận chức vụ Quản Nhiệm Hội Thánh Los Angeles, sau mười lăm tháng sinh hoạt thờ phượng Chúa và hướng dẫn Hội Thánh trong các lĩnh vực tâm linh, chứng đạo, và quản trị hành chánh.
Qua sự thăm viếng và chúc phước của Đức Chúa Trời Ba Ngôi cùng sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, mọi Con Dân Chúa trong Hội Thánh đã hăng hái, hết lòng, hiệp một, yêu Chúa, và yêu nhau. Chúa đã ban thêm sức sống mới cho Hội Thánh, để hăng hái thực thi Đại Mạng Lệnh Chúa giao phó, dắt đưa người mới về tin nhận Chúa.

Giai Đoạn Thứ Ba (2006 – hiện tại)
Hội Thánh Greater Los Angeles

Sự Hiệp Nhất của Hai Hội Thánh Glendale và Los Angeles với tên mới: Hội Thánh Greater Los Angeles.

Con Dân Chúa thuôc Hội Thánh Gretaer Los Angeles không thể nín lặng mà không dâng cao lời Chúc Tụng và Cảm Tạ Đức Chúa Trời Ba Ngôi về lòng thương xót vô biên và sự thành tín không đổi dời của Ngài đối với Hội Thánh nhỏ bé tại Los Angeles.
Ngài thấy rõ nhu cầu của Hội Thánh Ngài tại Los Angeles và tại Glendale, nên Ngài đã ban Hội Thánh Glendale cho Hội Thánh Los Angeles và Ban Hội Thánh Los Angeles cho Hội Thánh Glendale. Nói một cách vắn tắt, Chúa đã ban hai Hội Thánh cho nhau.
Chúa Nhật 5 tháng 11 năm 2006 là ngày quan trọng trong lịch sử của Hội Thánh Chúa tại Los Angeles, ngày mà hai Hội Thánh quyết tâm hiệp nhất.
Trong suốt hơn năm năm qua, lòng kính yêu Chúa và tình yêu thương của mỗi Ông Bà Anh Chị Em đối với nhau mỗi ngày thêm sâu đậm và nồng nàn. Mỗi người đều vui thỏa trong tình yêu thương Chúa đặt để trong lòng nhau. Mỗi người đều nhiệt tâm nhóm họp thờ phượng Chúa, hăng hái trong sự phục vụ Chúa và dâng hiến. Đức Chúa Trời tiếp tục đem những thân hữu của đôi bên trở về tin nhận Chúa. Chúa cũng thi hành nhiều phép lạ chữa bệnh trên đời sống đau yếu của Con Dân Ngài. Số hiện diện trong các buổi thờ phượng gia tăng, sinh hoạt trong các Ban Ngành được Chúa Thánh Linh ban phước và khởi sắc. Ngân quỹ của Hội Thánh được dồi dào hơn so với nhiều năm tháng trước đây.

Khải Tượng của Hội Thánh
Trong giai đoạn mới nầy, Hội Thánh Greater Los Angeles tiếp tục theo đuổi khải tượng và sứ mạng chung của Tổng Hội Phước Âm Liên Hiệp và của Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ: Nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng Cứu Chuộc, là Đấng Thánh Hóa, là Đấng Chữa Lành, là Vua Hồi Lai; và hoàn tất Đại Mạng Lệnh (Ma-thi-ơ 28: 19 – 20) của Ngài.
Ngoài ra, Hội Thánh Gretaer Los Angeles cũng đã xác định sứ mạng và khải tượng riêng cho Hội Thánh nhà trong giai đoạn mới nầy là:
1. Xây dựng một Hội Thánh thánh khiết theo mạng lệnh của Chúa như được chép trong 1 Phi-e-rơ 1: 16 “16 Bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh.”
2. Phát huy tình yêu thương của Chúa giữa Con Cái Chúa trong Hội Thánh đúng theo lời giáo huấn của Chúa Cứu Thế được ghi chép trong Giăng 13: 35 – “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.”
3. Truyền Giảng Tin Lành cho Đồng Hương trong vùng một cách tích cực (Sứ Đồ 1: 8) “8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép mà làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùntg trái đất.”
4. Tạo dựng một cơ sở để Con Dân Chúa và thế hệ con em mai sau có nơi thờ phượng và sinh hoạt riêng biệt.
5. Gây Dựng Thế Hệ Thanh/Thiếu Niên/Nhi Đồng cho tương lai của Hội Thánh trên phương diện tâm linh và văn hóa (dùng song ngữ – Việt Ngữ/Anh Ngữ)

Tạo Mãi Thánh Đường
Để đáp ưng như cầu phát triển và sinh hoạt thờ phượng, Đức Thánh Linh đã hướng dẫn Hội Thánh tìm được ngôi thánh đường đẹp đẽ nguyên thuộc Hội Thánh Chính Thống Armenian đang đăng bán. Giá bán ấn định đầu tiên là hai triệu mỹ kim. Sau gần năm tháng thương thảo, với sự ban phước và hướng dẫn của Chúa, Hội Thánh đã mua được cơ sở nầy với giá một triệu một trăm ngàn mỹ kim.
Chúa đã khích lệ Con Dân Chúa trong Hội Thánh dâng hiến rời rộng, đã bày tỏ sự trưởng thành thuộc linh. Ngoài ra, Chúa cũng đã dùng quý Đầy Tớ Chúa trong Giáo Hạt, các Hội Thánh xa gần, quý Ông Bà Anh Chị Em, và thân hữu đã thương yêu dâng hiến rộng rãi, nhờ đó Hội Thánh Greater Los Angeles đã vững lòng bước tới trong đức tin để hoàn tất việc tạo mãi ngôi Thánh Đường nầy.
Lễ Cung Hiến Thánh Đường lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời đã được long trọng cử hành vào ngày 22 tháng 8 năm 2009, dưới sự hướng dẫn của Mục Sư Nguyễn Anh Tài, nguyên Giáo Hạt Trưởng Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ.

Mục Vụ Anh Ngữ
Để đáp ứng nhu cầu phát triển Hội Thánh và thực hiện khải tượng thứ năm được đề ra liên qua đến công tác gây dựng thế hệ thanh/thiếu niên/nhi đồng cho tương lai của Hội Thánh trên phương diện tâm linh và văn hóa (dùng song ngữ – Việt Ngữ/Anh Ngữ), mục vụ Anh Ngữ đã được thành lập. Anh Ngữ, ngôn ngữ quen thuộc với các bạn trẻ tại học đường, được xử dụng trong các buổi thờ phượng, học Kinh Thánh, sinh hoạt cho các bạn thanh/thiếu niên/nhi đồng. Ngày 1-2-2012, Hội Thánh đã mời Mục Sư Trần Nghị, trong chức vụ Phụ Tá Quản Nhiệm Đặc Trách Mục vụ Thanh Niên và Mục Vụ Anh Ngữ. Các buổi thờ phượng hằng tuần bằng Anh Ngữ cho các em được tổ chức mỗi sáng Chúa Nhật tại phòng nhóm dành riêng cho các em, sau giờ chung ca ngợi và dâng hiến với Hội Thánh dưới sự hướng dẫn của Mục Sư Phụ Tá và các Thầy Cô hướng dẫn.

Kết Luận
Ba mươi năm dài với bao đổi thay trong cuộc sống tha hương tị nạn. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời Ba Ngôi, Ngài là Đấng không hề thay đổi, và quyền năng lớn lạ cùng tình yêu đời đời của Ngài vẫn y nguyên. Thi thiên 33: 12 có chép: “Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay!”
Ngài đã thành lập và Ngài sẽ bảo tồn Hội Thánh. Tình yêu của Ngài sẽ luôn bao phủ và che chở Hội Thánh như Ngài truyền dạy. Dưới sự hướng dẫn che chở của Chúa, Hội Thánh Greater Los Angeles sẽ luôn được thương xót, bảo tồn để phát triển.
Nhìn lại chặng đường dài đã đi qua, Con Dân Chúa đều thấy run sợ. Nếu khơng có bàn tay dẫn dắt và bảo vệ của Ngài, thì những chặng đường 30 năm đã trải qua sẽ như thế nào? Cám tạ Đức Chúa Trời Ba Ngôi, Hội Thánh Greater Los Angeles chỉ biết dâng lên Chúa lòng thành kính biết ơn Ngài.
Cầu xin Chúa cho toàn thể Con Dân Chúa thuộc Hội Thánh Greater Los Angeles luôn biết đặt bàn tay của mình vào bàn tay có dấu đinh của Chúa và tin cậy trọn vẹn vào sự thành tín của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-Xu trở lại. A-men!