fbpx

Dear Church, due to technical difficulties, service will be uploaded at a future date.
We sincerely apologize for the inconvenience.


Thưa Hội Thánh, vì lý do kỹ thuật, chương trình thờ phượng sẽ được upload trong tuần.
Chúng tôi thành thật xin lỗi Quý vị vì sự bất tiện nầy.


The Vietnamese Alliance Church of Greater Los Angeles

Play Video
Play Video

ANNOUNCEMENTS

ADDRESS: 4952 HUBBARD ST., LOS ANGELES, CA 90022

EVERY SUNDAY:

  PRAYER TIME: 9:15 AM

  SUNDAY SCHOOL: 9:45 AM

  MAIN SERVICE: 11:00 AM

Close Menu
English
Tiếng Việt English