fbpx

Kính thưa Hội Thánh: như đã thông báo, phía trong thánh đường HT đang được tu bổ nên ngày mai Chúa Nhật chúng ta sẽ thờ phượng ngoài trời và sẽ không có trực tuyến. Xin cám ơn quý vị. Nguyện xin Chúa thêm sự vui mừng cho chúng họp mặt tại nhà Chúa.

Dear all: our church sanctuary is currently undergoing renovations. For that reason, we will have a joint service outdoors without livestream. Looking forward to seeing all of you in person tomorrow. God bless.


The Vietnamese Alliance Church of Greater Los Angeles

Play Video
Play Video

ANNOUNCEMENTS

ADDRESS: 4952 HUBBARD ST., LOS ANGELES, CA 90022

EVERY SUNDAY:

  PRAYER TIME: 9:15 AM

  SUNDAY SCHOOL: 9:45 AM

  MAIN SERVICE: 11:00 AM

Close Menu
English
Tiếng Việt English