fbpx

Sermons

3

Chúa Giê-xu: Gốc Nho Thật (8-21-2016)

[esplayer url=”https://hoithanhlosangeles.com/build/wp-content/uploads/2016/08/Pastor-NguyenKyPhu-8-21-16.mp3″ width=”300″ height=”25″]

Chúa Giê-xu: Đấng Khích Lệ Tuyệt Diệu (8-14-2016)

[esplayer url=”https://hoithanhlosangeles.com/build/wp-content/uploads/2016/08/Pastor-NguyenKyPhu-8-14-16.mp3″ width=”300″ height=”25″]

Chúa Giê-xu: Đầy Tớ Khiêm Nhường (7-31-2016)

[esplayer url=”https://hoithanhlosangeles.com/build/wp-content/uploads/2016/08/Pastor-NguyenKyPhu-7-31-16.mp3″ width=”300″ height=”25″]

Về Nhà Cha (Father’s Day 6-19-2016)

[esplayer url=”https://hoithanhlosangeles.com/build/wp-content/uploads/2016/06/Fathers-day-2016-MucSuNguyenAnhTai.mp3″ width=”300″ height=”25″]

Chúa Giê-xu: Sự Sống Lại Và Sự Sống (6-12-2016)

[esplayer url=”https://hoithanhlosangeles.com/build/wp-content/uploads/2016/06/Pstor-NguyenKyPhu-6-12-16.mp3″ width=”300″ height=”25″]

Chúa Giê-xu: Người Chăn Hiền Lành (6-5-2016)

[esplayer url=”https://hoithanhlosangeles.com/build/wp-content/uploads/2016/06/Pastor-NguyenKyPhu-6-5-2016.mp3″ width=”300″ height=”25″]

Chúa Giê-xu: Ánh Sáng Của Thế Giới (5-29-2016)

[esplayer url=”https://hoithanhlosangeles.com/build/wp-content/uploads/2016/05/Pastor-NguyenKyPhu-5-29-16.mp3″ width=”300″ height=”25″]

Chúa Giê-xu: Đấng Cứu Rỗi Cảm Thương (5-22-2016)

[esplayer url=”https://hoithanhlosangeles.com/build/wp-content/uploads/2016/05/Pastor-NguyenKyPhu-5-22-16.mp3″ width=”300″ height=”25″]

Chúa Giê-xu: Nguồn Nước Hằng Sống (5-15-2016)

[esplayer url=”https://hoithanhlosangeles.com/build/wp-content/uploads/2016/05/Pastor-NguyenKyPhu-5-15-16.mp3″ width=”300″ height=”25″]

Người nữ tin kính (5-8-2016)

[esplayer url=”https://hoithanhlosangeles.com/build/wp-content/uploads/2016/05/Pastor-NguyenKyPhu-5-8-16.mp3″ width=”300″ height=”25″]

Chúa Giê-xu: Bánh Của Sự Sống (4-24-2016)

[esplayer url=”https://hoithanhlosangeles.com/build/wp-content/uploads/2016/04/Pastor-NguyenKyPhu-4-24-16.mp3″ width=”300″ height=”25″]

Chúa Giê-xu: Danh Y Đại Tài (4-17-2016)

[esplayer url=”https://hoithanhlosangeles.com/build/wp-content/uploads/2016/04/Pastor-NguyenKyPhu-4-17-16.mp3″ width=”300″ height=”25″]

Chúa Giê-xu: Đấng Chinh Phục Linh Hồn (4-10-2016)

[esplayer url=”https://hoithanhlosangeles.com/build/wp-content/uploads/2016/04/Pastor-NguyenKyPhu-4-10-16.mp3″ width=”300″ height=”25″]

Chúa Giê-xu: Giáo Sư Siêu Việt (4-3-2016)

[esplayer url=”https://hoithanhlosangeles.com/build/wp-content/uploads/2016/04/Pastor-NguyenKyPhu-4-3-16.mp3″ width=”300″ height=”25″]

Sứ Điệp Của Thập Tự Giá (3-25-2016)

(The Message of The Cross)

[esplayer url=”https://hoithanhlosangeles.com/build/wp-content/uploads/2016/03/TK-2016.mp3″ width=”300″ height=”25″]

Chúa Giê-xu: VUA (3-20-2016)

[esplayer url=”https://hoithanhlosangeles.com/build/wp-content/uploads/2016/03/Pastor-NguyenKyPhu-3-20-16.mp3″ width=”300″ height=”25″]

Chúa Giê-xu: Con Người (3-13-2016)

[esplayer url=”https://hoithanhlosangeles.com/build/wp-content/uploads/2016/03/Pastor-NguyenKyPhu-3-13-16.mp3″ width=”300″ height=”25″]

Chúa Giê-xu: Ngôi Lời Trở Thành Người (3-6-2016)

[esplayer url=”https://hoithanhlosangeles.com/build/wp-content/uploads/2016/03/Pastor-NguyenKyPhu-3-6-16.mp3″ width=”300″ height=”25″]

Ngày Nào Cũng Vậy (2-28-2016)

[esplayer url=”https://hoithanhlosangeles.com/build/wp-content/uploads/2016/02/Pastor-NguyenKyPhu-2-28-16.mp3″ width=”300″ height=”25″]

Quyết Định Của Đời Sống (2-21-2016)

[esplayer url=”https://hoithanhlosangeles.com/build/wp-content/uploads/2016/02/Pastor-NguyenKyPhu-2-21-16.mp3″ width=”300″ height=”25″]

Những Lý Do Để Yêu Thương (2-14-2016)

[esplayer url=”https://hoithanhlosangeles.com/build/wp-content/uploads/2016/02/Pastor-NguyenKyPhu-2-14-16.mp3″ width=”300″ height=”25″]
 
Học Biết Đếm Ngày Tháng (2-7-2016)
[esplayer url=”https://hoithanhlosangeles.com/build/wp-content/uploads/2016/02/Pastor-NguyenKyPhu-2-7-16.mp3″ width=”300″ height=”25″]
Close Menu
English
Tiếng Việt English