fbpx

Dear Church, due to technical difficulties, service will be uploaded at a future date.
We sincerely apologize for the inconvenience.


Thưa Hội Thánh, vì lý do kỹ thuật, chương trình thờ phượng sẽ được upload trong tuần.
Chúng tôi thành thật xin lỗi Quý vị vì sự bất tiện nầy.


Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Greater Los Angeles

Chơi Video
Chơi Video

THÔNG BÁO

Địa chỉ 4952 Hubbard St., Los Angeles, CA 90022

Mỗi Chúa Nhật:

  Giờ Tĩnh Nguyện 9:15 AM

  Trường Chúa Nhật 9:45 AM

  Giờ Thờ Phượng 11:00 AM

Close Menu
Tiếng Việt
English Tiếng Việt