fbpx

Kính thưa Hội Thánh: như đã thông báo, phía trong thánh đường HT đang được tu bổ nên ngày mai Chúa Nhật chúng ta sẽ thờ phượng ngoài trời và sẽ không có trực tuyến. Xin cám ơn quý vị. Nguyện xin Chúa thêm sự vui mừng cho chúng họp mặt tại nhà Chúa.

Dear all: our church sanctuary is currently undergoing renovations. For that reason, we will have a joint service outdoors without livestream. Looking forward to seeing all of you in person tomorrow. God bless.


Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Greater Los Angeles

Chơi Video
Chơi Video

THÔNG BÁO

Địa chỉ 4952 Hubbard St., Los Angeles, CA 90022

Mỗi Chúa Nhật:

  Giờ Tĩnh Nguyện 9:15 AM

  Trường Chúa Nhật 9:45 AM

  Giờ Thờ Phượng 11:00 AM

Close Menu
Tiếng Việt
English Tiếng Việt