fbpx
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam

Kết Nối

Kết Nối Vào Thân Thể Đấng Christ!

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Greater Los Angeles bao gồm nhiều ban khác nhau phục vụ trong thân thể của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng tôi hoan nghênh bạn khám phá các ban nghành khác nhau bên dưới và xem nơi bạn có thể kết nối và tham gia.

Đang xây dựng!

Close Menu
Tiếng Việt
English Tiếng Việt