fbpx

Giảng Luận

Đấng Christ, Thập Tự Giá, và Tôi (Rô-ma 5:6-11)

 

 

Chứng Nhân Của Chúa Giê-xu (Công-vụ 17:16-34)

 

 

Nơi Nương Náo An Toàn (Thi-thiên 91:1-16)

 

 

Tấm Lòng Biến Đổi (2 Cô-rinh-tô 5:14-21)

 

 

Sống Trong Tình Yêu Thương Và Chân Lý (2 Giăng 1:1-13)

 

 

Yêu Thương – Quan Tâm – Phục Vụ (Giăng 13:1-17)

 

 

Chúa Dựng Nên Tôi Cách Lạ Lùng (Thi-thiên 139:13-18)

 

 

Chúc Nhau: Phước  Lộc -Thọ (Thi-thiên 128)

 

 

Đức Chúa Trời và Tôi – Chúa Ở Cùng Tôi (Thi-thiên 139:7-12)

 

 

Đức Chúa Trời và Tôi – Chúa Chấp Nhận Tôi (Thi-thiên 139:1-6)

 

 

Vững Lòng Bước Vào Năm Mới (Ê-sai 43:1-13)

 

 

Chúa Đi Trước Và Đi Sau (Ê-sai 52:10-12)

 

 

Giáng Sinh Tình Yêu (Giang 1:1-18)

 

 

Giáng Sinh Vui Mừng (Lu-ca 2:1-14)

 

 

Giáng Sinh Bình An (Mi-chê 5:2-6 Ê-phê-sô 2:11-19)

 

 

Hy Vọng Giáng Sinh (Lu-ca 2:22-38)

 

 

Lời Mời Gọi Tạ Ơn (Thi-thiên 100:1-5)

 

 

Truyền Giáo Qua Việc Làm (Công-vụ Các Sứ Đồ 9:36-42)

 

 

Bí Quyết Sống Tạ Ơn Chúa (Phục-truyền Luật-lệ-ký 8:1-20)

 

 

Tạ Ơn Chúa Là Một Chọn Lựa (Ha-ba-cúc 3:16-18)

 

 

Cơ-đốc-nhân và Halloween (Phục-truyền 18:9-14; Cô-lô-se 3:15)

 

 

Sự Kêu Gọi Của Chúa (Giê-rê-mi 1:1-10; 17-19)

 

 

Lý Do Cần Chấp Sự (Công-vụ Các-sứ-đồ 6:1-7)

 

 

Nhớ Tình Yêu Ban Đầu (Khải huyền 2:1-7)

 

 

Hai Người Hơn Một (Truyền-đạo 4:7-12)

 

 

Con Đường Sự Sống (Ma-thi-ơ 19:13-15; 18:1-6, 10)

 

 

Dạy Con Cho Đức Chúa Trời (Phục-truyền 6:1-9)

 

 

Hội Thánh Nhờ Cậy Chúa (Gia-cơ 5:13-16a)

 

 

“Phải, phải” hoặc “Không, không” (Ma-thi-ơ 5:33-37)

 

 

Vượt Thắng Nghịch Cảnh Để Xây Dựng Nhà Chúa (E-xơ-ra 3:1-13)

 

 

Bí Quyết Của Sự Nhịn Nhục (Gia-cơ 5:7-11)

 

 

Ngôn Ngữ Của Cơ-đốc-nhân (Gia-cơ 4:11-17)

 

 

Chiến Đấu Vì Đức Tin (1 Ti-mô-thê 6:11-16)

 

 

Theo Đuổi Để Đoạt Giải (Phi-líp 3:12-16)

 

 

Xung đột – Nguyên nhân và Giải pháp (Gia-cơ 4:1-10)

 

 

3 Giăng 1:1-11

 

 

Trận Chiến Thuộc Linh Trong Cánh Đồng Truyền Giáo (1 Phi-e-rơ 4)

 

 

Đời Sống Được Vun Trồng (Thi-thiên 1:1-6)

 

 

Lời Cầu Nguyện Cho Người Tốt Nghiệp (Ê-phê-sô 3:14-21)

 

 

Không Mồ Côi Đâu (Giăng 14:15-21)

 

 

Đức Thánh Linh Và Người Tin Chúa (Giăng 14:15-31)

 

 

Con Đường Người Nữ Đến Sự Tin Kính Chúa (1 Ti-mô-thê 2:9-15)

 

 

Hai Loại Khôn Ngoan (Gia-cơ 3:13-18)

 

 

Bí Quyết Của Một Hội Thánh Hiệu Quả (Lu-ca 11:1-13)

 

 

Bằng Chứng Đức Chúa Trời Yêu Chúng Ta (Rô-ma 5:6-11)

 

 

Ba Khía Cạnh Của Nếp Sống Mới (2 Cô-rinh-tô 5:11-21)

 

 

Biết Điều Giá Trị Nhất (Phi-líp 3:8-11)

 

 

Sức Mạnh Của Cái Lưỡi (Gia-cơ 3:1-12)

 

 

Bí Quyết Chia Sẻ Phúc Âm Của Phao-lô (1 Cô-rinh-tô 2:1-5)

 

 

Sự Tin Đạo Thanh Sạch (Gia-cơ 1:21-27)

 

 

Nhận Biết Tình Yêu Chúa (Giăng 13:1-20)

 

 

Mối Liên Hệ Sâu Đậm – 2 Các Vua 2 1-14

 

 

Được Làm Ra Mới (Giăng 3:1-21)

 

 

Bình An Thật Trong Cuộc Đời (Phi-líp 4:1-9)

 

 

Điều Chúng Ta Đang Hy Vọng (Lu-ca 1:5-25)

 

 

Tầm Quan Trọng Và Ý Nghĩa Của Lễ Báp Têm (Rô-ma 6:1-14)

 

 

Tiếp Tục Giảng Tin Lành (1 Cô-rinh-tô 15:1-11)

 

 

Tận Hưởng Cuộc Sống (Truyền đạo 11:9-12:7)

 

 

Trung Tín Với Những Ta-lâng (Ma-thi-ơ 25:14-30

 

 

Cái Kết Của Sự Không Chuẩn Bị (Ma-thi-ơ 25:1-13)

 

 

Lớn Lên Theo Đường Lối Chúa (Lu-ca 2:39-52)

 

 

Sống Khôn Ngoan Và Trung Tín (Ma-thi-ơ 24:43-51)

 

 

Bài Học Về Thời Nô-ê (Ma-thi-ơ 24:36-42)

 

 

Bài Học Về Cây Vả (Ma-thi-ơ 24:32-36)

 

 

Lời Tiên Tri Về Sự Hủy Phá Giê-ru-sa-lem (Ma-thi-ơ 24:15-22)

 

 

Vẻ Đẹp Và Sức Mạnh Của Sự Thuận Phục 1 Phi-e-rơ 3:1-7

 

 

Cơ-đốc-nhân Được Chúa Giữ Gìn (1 Phi-e-rơ 1:1-9)

 

 

Bền Chí Cho Đến Cuối Cùng (Ma-thi-ơ 24:1-14)

 

 

Đức Thánh Linh và Hội Thánh (Công vụ 2:22-47)

 

 

Tầm Quan Trọng Và Ảnh Hưởng Của Người Nữ Tin Kính Chúa (Châm-ngôn 31:11-30)

 

 

Đạt Được Nếp Sống Công Bình (Gia-cơ 1:19-21)

 

 

Chế Ngự Cám Dỗ (Gia-cơ 1:13-18)

 

Bền Lòng Chịu Thử Thách (Gia-cơ 1:1-12)

 

 

Bàn Tay Người Đầy Tớ (Ma-thi-ơ 25:14-30)

 

 

Chúa Giê-xu Gánh Thay Chúng Ta (Ê-sai 53:1-11)

 

 

Vua Giê-xu Vào Thành Giê-ru-sa-lem (Lu-ca 19:29-40)

 

 

Hội Thánh Thật (Nhã-ca 4:10-16)

 

 

Đánh Trận Vì Đức Tin (Giu-đe 1:3-4)

 

 

Cơ-đôc-nhân Và Đặc Quyền (Giu-de 1:1-2)

 

Close Menu
Tiếng Việt
English Tiếng Việt